Informatie
Contact & Informatie
 

Contact

CMV HALLELUJAH MAKKUM
(Christelijke Muziek Vereniging)

Tjalkstraat 25, 8754AN Makkum
E-mail: [email protected]

KVK registratienummer: 40001202

Bankrekeningnummer: NL30RABO 0340603860

OEFENLOCATIE
Multifunctioneel Centrum 'Maggenheim'
Klipperstraat 21A, 8754AT Makkum

BESTUUR
Johan Hopman (voorzitter)
Jurjen de Boer (secretaris & pers)
Karin Konijnenbelt-van Gulik (penningmeester)
Arend Pieter Poepjes (algemeen bestuurslid)Rixt van der Bles (algemeen bestuurslid jeugd)

Hallelujah anno 1 okt. 1894

OPGERICHT: 1 OKTOBER 1894
Aangesloten bij de Christelijke Bond van muziekverenigingen in Fryslân.
Ereleden: Dhr. Lammert Kunst, Dhr. Eddy Hoogeveen, Dhr. Sjirk Wijbenga.

Hallelujah Informatie

Copyright ©2017 CMV Hallelujah Makkum
Vormgeving & (Content)Beheer door A.W. de Valk

 .