HALLELUJAH MAKKUM
Anno 1894

INFORMATIE


CMV HALLELUJAH MAKKUM

Christelijke Muziek Vereniging
Estrikwerk 2, 8754BX MAKKUM
E-mail: info@hallelujahmakkum.nl

KVK registratienummer: 40001202
Bankrekeningnummer: NL30RABO0340603860

OEFENLOCATIE

Multifunctioneel Centrum 'Maggenheim'
Klipperstraat 21A, 8754AT MAKKUM

OPRICHTING HALLELUJAH

1 oktober 1894
Aangesloten bij de Christelijke Bond van muziekverenigingen in Fryslân.

ERELEDEN

Dhr. L. (Lammert) Kunst
Dhr. E. (Eddy) Hoogeveen
Dhr. S. (Sjirk) Wijbenga
Mevr. J. (Jant) Postma-de Groot

BESTUUR

Voorzitter: J. (Judith) van Lavieren
Secretaris & pers: S. (Simon) de Boer
Penningmeester: K. (Karin) Konijnenbelt-van Gulik

BESTUUR ALGEMEEN

Harmonie: N. (Nynke) Elgersma-van der Heide
Harmonie: O. (Odessa) Lindeman
Jeugdorkest: R. (Rixt) van der Bles
Drumband: J. (Jessica) Veneman
Drumband: D. (Daniël) Hoekstra

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram