HALLELUJAH MAKKUM
Anno 1894 - Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

 HARMONIE ORKEST


Naast het bestaande korps Apollo, werd anno 1894 de Christelijke Muziekvereniging Hallelujah opgericht. Tot de 2e Wereldoorlog beleefde het korps goede en slechte tijden. Na de opheffing van zustervereniging Apollo in 1947, ging het echter bergopwaarts met de vereniging. Onder leiding van dirigent Piebe Bakker behaalde Hallelujah zowel provinciaal als landelijke bekendheid.

HARMONIE MAKKUM

Tot 1971 is Hallelujah Makkum een fanfarekorps geweest. Door de overgang naar een harmoniebezetting zijn de daaropvolgende jaren voor de vereniging rustig verlopen. Aan concoursen werd destijds nog niet deelgenomen. De traditionele activiteiten werden echter wel door het harmonieorkest afgewerkt.

REPETITIE BIJWONEN

Elke maandagavond wordt er van 19:30u tot 21:30u gerepeteerd. Kom gerust eens binnenlopen om te kijken en een instrument te proberen. Nieuwe leden zijn heel welkom bij onze muziekvereniging, schroom dus niet.

E-mailen
Map
Info
Instagram